Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 9/2013

Lov om arbejdsmiljø 

  • Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om, at temperaturen i en montagehal efter
  • reglerne om faste arbejdssteders indretning skal være tilpasset den menneskelige organisme i arbejdstiden
  • Sag nr. 2 Fastholdelse af afgørelse om at nedbringe risikoen for røveri med vold og trusler i forbindelse med pengehåndtering i en dagligvareforretning 
  • Sag nr. 3 Ophævelse af påbud om forsvarlig håndtering af dunke 
  • Sag nr. 4 Påbud om forsvarlig anvendelse af et CE mærket automatisk højlager

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring