Gå til indhold

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om sygedagpengelovens § 7

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af kommunernes praksis ved anvendelsen af sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed.

Baggrunden for undersøgelsen er sygedagpengereformen, som trådte i kraft den 1. juli 2014 og som blandt andet har til mål at sikre, at sygemeldte er økonomisk sikrede i hele perioden, hvor de er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom.

Reformen medførte, at revurderingstidspunktet blev rykket frem, så kommunen skal vurdere, om der er grundlag for at forlænge udbetalingen af sygedagpenge, når borgeren har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående måneder.

Udbetaling af sygedagpenge forudsætter bl.a., at borgeren er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Hvis borgeren er uarbejdsdygtig, men der ikke (længere) er grundlag for at forlænge udbetalingen af sygedagpenge, overgår borgeren til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

På denne baggrund er vurderingen af uarbejdsdygtighed af afgørende betydning for borgerens forsørgelsesgrundlag. Der blev alene foretaget en mindre redaktionel ændring af § 7 i forbindelse med reformen, og det var med reformen ikke hensigten, at vurderingen efter § 7 skulle være anderledes end før den 1. juli 2014.

Formålet med undersøgelsen er at belyse kommunernes anvendelse af § 7 i praksis, og om sagerne er tilstrækkeligt oplyste på afgørelsestidspunktet.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring