Gå til indhold

Kommunernes brug af servicelovens § 19 a

Ankestyrelsen har undersøgt kommuners praksis og erfaringer med servicelovens § 19 a om forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med funktionsnedsættelse, som trådte i kraft den 1. januar 2021.

I undersøgelsen belyser vi kommunernes tiltag, der skal støtte op om at forberede overgangen til voksenlivet for unge med funktionsnedsættelse. Vi belyser også såvel kommunernes gode erfaringer som barrierer i forhold til implementeringen af servicelovens § 19 a. Endelig undersøger vi, hvordan kommunerne og udvalgte interesseorganisationer oplever betydningen af § 19 a for kommunernes håndtering af overgangen til voksenlivet.

Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets 98 kommuner. Derudover bygger undersøgelsen på data fra 10 interview med henholdsvis ledere og medarbejdere i fire udvalgte kommuner samt gruppeinterview med tre udvalgte interesseorganisationer.

Undersøgelsen er bestilt af Social- Bolig og Ældreministeriet


Hent publikationen

Kommunernes brug af § 19 a - Handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 11.04.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring