Gå til indhold

Praksisundersøgelse om tilbagebetaling af kontanthjælp

Ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at kommunerne overordnet set har et godt kendskab til reglerne om, hvornår en borger skal tilbagebetale kontanthjælp.

Løn og kontanthjælp samtidig

I mange af sagerne i undersøgelsen har kommunen helt korrekt krævet tilbagebetaling, fordi borgeren har modtaget løn samtidig med kontanthjælp. Kommunen har på forhånd orienteret borgeren om, at han skal oplyse om ændringer i sine økonomiske forhold. Alligevel undlader borgeren at oplyse kommunen om, at han får løn samtidig med kontanthjælp. 

To typer af tilbagebetaling

Ankestyrelsen har undersøgt to typer af sager.

I den første type af sager har kommunen stillet krav om tilbagebetaling, fordi borgeren ved eller burde vide, at han ikke er berettiget til hjælp fra kommunen. Her har kommunerne truffet korrekte afgørelse i 91 procent af sagerne.

I den anden type af sager har kommunen stillet krav om tilbagebetaling, fordi borgeren har handlet økonomisk uforsvarligt ved fx at bruge sin formue meget hurtigt. Her er Ankestyrelsen vurderet, at kommunerne har truffet korrekte afgørelse i 69 procent af sagerne.

Kommunerne skal huske at høre borgeren

Ankestyrelsens praksisundersøgelse viser også, at kommunerne manglede at partshøre den berørte borger i 17 procent af sagerne. 

Partshøring skal sikre, at borgeren ved, at kommunen overvejer at stille krav om, at de skal betale kontanthjælp tillbage. Samtidig giver parthøring borgeren mulighed for at kommentere kommunens oplysninger i sagen.

De 17 deltagende kommuner: 

 • Vallensbæk
 • Lemvig
 • Stevns
 • Kerteminde
 • Rødovre
 • Rebild
 • Jammerbugt
 • Gribskov
 • Vordingborg
 • Bornholm
 • Skive
 • Varde
 • Rudersdal
 • Gladsaxe
 • Fredericia
 • Randers
 • Frederiksberg

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring