Gå til indhold

Praksisundersøgelse af sager om tab af erhvervsevne, der hjemvises på grund af manglende oplysningsgrundlag

Ankestyrelsen har undersøgt typer af manglende oplysninger i sager om tab erhvervsevne, der hjemvises på grund af mangelfuldt oplysningsgrundlag.

Undersøgelsen er gennemført på baggrund af en gennemgang af 85 sager om tab af erhvervsevne. Alle 85 sager er hjemvist af Ankestyrelsen i 2021 på grund af manglende oplysningsgrundlag. I alt hjemviste Ankestyrelsen i 2021 145 ud af 2.312 afgjorte sager om tab af erhvervsevne med begrundelsen manglende oplysningsgrundlag.

Undersøgelsen afdækker hvilke typer af oplysninger, der mangler, for at der er tilstrækkeligt grundlag til at træffe afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne. Som en del af undersøgelsen vurderes konkrete problemstillinger også, som eksempelvis spørgsmålet om fradrag.

Undersøgelsen skal bidrage til læring hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i deres fremadrettede kvalitetssikring, og den har fokus på at eksemplificere og forklare, hvorfor bestemte typer af oplysninger manglede i konkrete sager.

Nedenfor kan du downloade publikationen. Det nederste link er til download af en handicaptilgængelig version.


Hent publikationen

Hjemviste sager om tab af erhvervsevne grundet oplysningsgrundlag

Download handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 23.11.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring