Gå til indhold

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING (2013)

”Integration: Status og udvikling” indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. Notatet omfatter tre afsnit, der hver især belyser forskellige aspekter af integrationsområdet – befolkningstal, uddannelse og beskæftigelse.

Første del beskriver befolkningstallene, herunder indvandrere og efterkommeres fordeling på herkomst, op-rindelsesland og alder samt udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere.

Andet afsnit omhandler indvandrere og efterkommeres igangværende uddannelse.

Tredje afsnit indeholder analyser af beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere.

Det bemærkes, at afrunding af tallene kan medføre, at tallene i notatets tabeller og figurer ikke summer til totalen, og at tallene i teksten ikke nødvendigvis er lig med tallene i notatets tabeller og figurer.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring