Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 11/2011

Lov om arbejdsmiljø

  • Sag nr. 1 Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ved placering på lagerhylde i en butik
  • Sag nr. 2 Påbud om at sikre mod generende blænding fra vinduer og lyse vægge, og reflekser på pc-skærme
  • Sag nr. 3 Påbud med frist om at sikre forsvarlig anvendelse af en maskine, men ophævelse af strakspåbud om midlertidige foranstaltninger
  • Sag nr. 4 Hjemvisning af påbud om fjernelse af sundhedsskadelig forurening fra udstødningsgasser ved ind - og udkørsel til skift af dæk i hal
  • Sag nr. 5 Hjemvisning af påbud om at sikre, at håndtering af kasser med frugt og grønt i en butik foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
  • Sag nr. 6 Hjemvisning af afgørelse om, at sikre at de akustiske forhold i et lastvognsværksted er  tilfredsstillende
  • Sag nr. 7 Påbud om forsvarlig løft af hjul på værkstedslager, og krav om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring