Gå til indhold

Resultaterne af Ankestyrelsens gennemgang af kommunernes revision - regnskabsåret 2014

Ankestyrelsen har gennemgået de kommunale revisionsberetninger for regnskabsåret 2014 på Social- og Indenrigsministeriets område.

Gennemgangen handler om de områder, der er omfattet af reglerne for tilskud og refusion på Social- og Indenrigsministeriets område.

Gennemgangen viser, at de kommunale revisorer i 18 kommuner har fundet anledning til at afgive en eller flere revisionsbemærkninger i beretningen. Det er færre kommuner end i årene før. I 2012 var der 36 kommuner, der fik bemærkninger i deres beretning, mens tallet var 28 kommuner i 2013.

Ankestyrelsens gennemgang viser også, at revisorerne konstaterer flest fejl i sager om merudgifter til børn, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. De fleste fejl handler om forkert beregning, kontering og udbetaling af ydelserne samt manglende vurdering og opfølgning i sagerne.


Hent publikationen

Sidst opdateret 24.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring