Forside » Publikationer » Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 7/2012

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 7/2012

Lov om arbejdsmiljø

  • Sag nr. 1 Påbud om straks at anvende egnede tekniske hjælpemidler til transport af sand i stedet for trillebør
  • Sag nr. 2 Hjemvisning af påbud om forurening fra udstødningsgasser
  • Sag nr. 3 Hjemvisning af påbud om mekanisk ventilation i autoværksted
  • Sag nr. 4 Hjemvisning af påbud om at ansatte ikke udsættes for kræftfremkaldende udstødningsgasser
  • Sag nr. 5 Afslag på at under 18 år må betjene komprimator til pap
  • Sag nr. 6 Påbud om at unødig påvirkning af farlige stoffer og materialer skalundgås

Hent publikationen

Sidst opdateret 24.11.2013