Gå til indhold

Tendenser for førtidspensioner 2011:3

I kommunerne blev der i 3. kvartal 2011 tilkendt 3.427 nye førtidspensioner til 3.836 ansøgere. Det er et fald på 16 procent i forhold til samme kvartal i 2010.

 

Faldet i forhold til 3. kvartal 2010 kan forventes at blive mindre, da kommunerne erfaringsmæssigt i løbet af året efterfølgende indberetter flere afgørelser truffet i 3. kvartal. Ud fra sammenlignelige tal uden efterindberetninger af afgørelser truffet i 3. kvartal 2010, vil faldet være 8 procent.

Flest beslutninger om genvurdering for de 20-29 årige

Når kommunerne træffer afgørelse om førtidspension, kan de samtidig beslutte, at sagen skal genoptages til ny vurdering på et senere fastsat tidspunkt.

I de tre første kvartaler af 2011 besluttede kommunerne i 16 procent af tilkendelserne for de 20-29 årige, at sagerne skulle genoptages til ny vurdering. For de helt unge og de over 40 årige var det i under 2 procent af sagerne.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring