Gå til indhold

Praksisundersøgelse om kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen

Unge under 30 uden uddannelse får ofte den rigtige hjælp af kommunen, når de søger om hjælp til forsørgelse. Det viser Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis om den nye måde at visitere ansøgerne på efter reformen af kontanthjælp.

Kommunerne har samlet set fint styr på reglerne, når unge under 30 uden uddannelse søger om hjælp til at betale for mad, husleje og regninger. Det viser Ankestyrelsens nye undersøgelse af kommunernes praksis om den nye visitationsordning i 102 udvalgte sager.

Kommunerne fik 1. januar 2014 nye regler at forholde sig til som følge af kontanthjælpsreformen. De nye regler betyder blandt andet, at unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse ikke længere kan få kontanthjælp. Den unge skal i stedet have uddannelseshjælp, og kommunen skal hjælpe den unge med at begynde på og afslutte en uddannelse.

Ankestyrelsens undersøgelse viser, at kommunerne generelt følger reglerne. Den unge bliver vurderet og placeret rigtigt, når det gælder behovet for og evnerne til at tage en uddannelse. I 83 procent af de gennemgåede sager vurderer kommunerne de unge rigtigt.

Kommunerne er generelt også gode til at indhente de rigtige oplysninger, når de skal vurdere, hvilken type uddannelse de unge kan tage. Kommunerne kigger samlet set på de unges motivation, faglighed, sociale forhold og helbred i vurderingen, som de nye regler lægger op til.

Undersøgelsen viser imidlertid også, at kommunerne har udfordringer med at overholde reglerne for samtaler med de unge. Det gælder blandt andet antallet af samtaler og overholde fristerne for samtalerne. Det er også udfordringer med at give den unge første trin af uddannelsespålægget, at tilbyde den unge en koordinerende sagsbehandler.

Kommunerne har også udfordringer med at tjekke den unges oplysninger på Jobnet, og at få planlagt og gennemført læse-, skrive- og regnetest og undervisning.

Ud fra undersøgelsen af de 102 sager kommer Ankestyrelsen med nogle anbefalinger til kommunerne, så de bliver endnu bedre til at følge reglerne om uddannelseshjælp til unge under 30 år.

Læs hele undersøgelsen og anbefalingerne.


Hent publikationen

Sidst opdateret 23.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring