Gå til indhold

Årsrapport 2014 for Klagenævnet for Specialundervisning

Rapporten giver et overblik over, hvad klagenævnet har arbejdet med i det forgangne år og henvender sig til interesseorganisationer, myndigheder og borgere med interesse for området.

Klagenævnet for Specialundervisnings årsrapport for 2014 viser, at nævnet fik lidt færre klager end året før. I 2014 modtog nævnet 285 klager, mens tallet i 2013 var 303. Det er et fald på seks procent. 

Klagenævnet behandler klager over kommunale afgørelser om specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne. 

Rapporten går også et spadestik dybere ned i tallene og viser, at der er kommet færre klager over specialundervisning i folkeskolen.[ Her er der sket et fald i antallet af klagesager på 15 procent.

I 2013 var der 164 klager på området, mens det i 2014 faldt til 139.

En af forklaringerne på faldet kan være, at der den 1. maj 2012 kom nye regler for inklusion på specialundervisningsområdet.

Allerede i 2012 oplevede klagenævnet et fald i antallet af klagesager på folkeskoleområdet, og udviklingen med færre klager er fortsat.

Der har været en mindre stigning i antallet af klagesager vedrørende ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. I 2014 har klagenævnet modtaget 107 klagesager mod 100 sager i 2013.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i klagenævnet er blevet en anelse længere i 2014. I 2013 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 2,8 måneder. I 2014 har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid været på 3,2 måneder. Den forlængede sagsbehandlingstid kan blandt andet skyldes ovennævnte mindre stigning i antallet af sager på ungdomsområdet, hvor klagerne sendes direkte til klagenævnet. Disse sager har en gennemsnitlig længere sagsbehandlingstid i forhold til de øvrige sager.


Hent publikationen

Sidst opdateret 26.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring