Gå til indhold

Kommunerne har skærpet fokus i de forebyggende hjemmebesøg til ældre

Ankestyrelsens seneste undersøgelse af kommunernes håndtering af de forebyggende hjemmebesøg viser et styrket fokus på forebyggelse og sundhed i et socialt perspektiv.

Undersøgelsen er både en opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2007 og en afdækning af, hvorvidt de gode erfaringer fra
Ankestyrelsens håndbog fra 2008
bliver anvendt i kommunerne.

Kost- og motionsprojekter indeholder også et socialt sigte

Undersøgelsen viser blandt andet, at kommunerne har indtænkt en stærk kobling mellem det forebyggende, det sundhedsfremmende og det sociale sigte i hjemmebesøgene i form af blandt andet kost- og motionsprojekter på tværs af kommunen og frivillige sociale foreninger. 

Endvidere fremgår det, at kommunerne har særlig fokus på risikogrupper, som for eksempel enker/enkemænd eller isolerede ældre. Det vil sige ældre borgere, som har eller er i risiko for at få fysiske, psykiske og/eller sociale problemer og derfor kræver en særlig indsats. 

Håndbogen har gjort en forskel i kommunerne

Endelig viser undersøgelsen, at stort set alle kommuner kender håndbogen om forebyggende hjemmebesøg fra 2008. Derudover viser besvarelserne, at håndbogen har medført en forskel i nogle kommuner i relation til ændringer i både praksis og på forvaltningsniveau.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring