Gå til indhold

Tendenser for førtidspension 2013:1

1. kvartal præget af overgang til ny ordning

I 1. kvartal 2013 tilkendte kommunerne 1.601 førtidspensioner efter 2003-ordningen og 142 førtidspensioner efter de nye regler (2013-ordningen), svarende til i alt 1.743 tilkendelser. Det er sammenlagt 55 procent færre tilkendelser end i 1. kvartal 2012.

For 2013-ordningen er det lille antal tilkendelser ikke udtryk for, at kommunerne er stoppet med at tilkende førtidspension. Der er tale om en forsinkelseseffekt, som følge af at borgerne efter de nye regler nu som udgangspunkt skal igennem et ressourceforløb før der tages stilling til, om der skal igangsættes en førtidspensionssag.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring