Gå til indhold

Medborgerskab i Danmark

Det går generelt godt med medborgerskabet blandt nydanskere i Danmark. Helt på linje med resten af befolkningen mener indvandrere og efterkommere f.eks., at en god samfundsborger bør holde sig orienteret om samfundsforhold, stemme til offentlige valg, melde ulovligheder til politiet og forsørge sig selv ved et arbejde.

"Medborgerskab i Danmark"

Rapporten "Medborgerskab i Danmark" bygger på en omfattende spørgeskemaundersøgelse, hvor mere end 4.500 personer med dansk oprindelse samt indvandrere og efterkommere har svaret på spørgsmål om medborgerskab. I undersøgelsen er mennesker fra 7 ud af de 10 største ikke-vestlige oprindelseslande repræsenteret.

Helt på linje med resten af befolkningen mener indvandrere og efterkommere f.eks., at en god samfundsborger bør

• holde sig orienteret om samfundsforhold, stemme til offentlige valg
• melde ulovligheder til politiet
• og forsørge sig selv ved et arbejde

Tillid til samfundsorganisationer

Overordnet viser undersøgelsen bl.a., at nydanskere har tillid til samfundsinstitutioner såsom Folketinget, domstolene og politiet. Nydanskere deltager ganske vist i mindre grad i samfundslivet end personer med dansk oprindelse, men udviklingen går den rigtige vej – f.eks. har efterkommere, der er født og opvokset i Danmark, generelt en højere deltagelse end indvandrere.

Bakker op om centrale demokratiske dyder

Undersøgelsen viser også, at nydanskere bakker op om centrale demokratiske dyder. Især blandt de unge er der opbakning. Blandt de 18-24-årige er opbakningen faktisk større end blandt jævnaldrende etniske danskere.

De unge nydanskere mener således i højere grad, at det er vigtigt at stemme, når der er valg, og at man holder sig informeret om, hvad der sker i samfundet. Samtidig viser undersøgelsen, at hovedparten af nydanskere ønsker, at deres børn skal opnå tilknytning til Danmark. Næsten 9 ud af 10 nydanskere svarer således, at det er ’vigtigt’ eller ’meget vigtigt’, at børnene føler sig som en del af det danske samfund.

Link til bilag 3a spørgeskema vedr. etniske danskere

Link til bilag 3b spørgeskema vedr. indvandrerbaggrund


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring