Gå til indhold

Kommunernes vejledningspligt over for voksne med funktionsnedsættelse

Retssikkerhedsenheden har undersøgt kommunernes vejledning af voksne borgere med funktionsnedsættelse.

Undersøgelsen er bestilt af medlemmerne af Det Rådgivende Organ og belyser:

  • Hvordan kommuner varetager vejledningspligten over for borgere med funktionsnedsættelse.
  • Hvordan kommuner, borgere og pårørende oplever vejledningen.
  • Eksempler på gode erfaringer og udfordringer i forhold til vejledningen, som kommuner, borgere og pårørende oplever.

Undersøgelsen er baseret på interview med:

  • 23 borgere med forskellige typer af funktionsnedsættelse.
  • 7 pårørende til borgere med funktionsnedsættelse.
  • Medarbejdere fra voksenhandicapområdet i 5 kommuner, samt medarbejdere fra beskæftigelsesområdet.

En række centrale aktører på området har bidraget til at kvalificere undersøgelsen.

Medlemmerne af Det Rådgivende Organ har bedt Retssikkerhedsenheden om at gennemføre i alt tre undersøgelser om kommunernes vejledningspligt over for borgere. Undersøgelserne handler om tre målgrupper: Børn og unge i udsatte positioner, voksne i udsatte positioner og voksne med funktionsnedsættelse.

Ankestyrelsen har tidligere udarbejdet en vejledning om afgørelsesbegrebet. Den skal hjælpe sagsbehandlere i kommunerne med at skelne imellem afgørelser, procesledende beslutninger og faktisk forvaltningsvirksomhed. Den kan dermed også hjælpe med at vurdere, hvornår en borger skal have klagevejledning. Vejledningen kan findes her


Hent publikationen

Sidst opdateret 08.09.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring