Forside » Publikationer » Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 12/2010

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 12/2010

Lov om arbejdsmiljø

  • Sag nr. 1 En arbejdsgiver har ansvaret for sortering af kemikalieaffald på en genbrugsplads
  • Sag nr. 2 En arbejdsgiver har ansvaret for tilsyn og instruktion af ansatte ved arbejde med
  • kemikalieaffald
  • Sag nr. 3 Krav om at forbedre akustiske forhold på grund af unødig støj
  • Sag nr. 4 Krav om indretning af forsvarlige arbejdsrum, hvis arbejde ikke efter sin art er udendørs arbejde
  • Sag nr. 5 Hjemvisning af afslag om dispensation fra krav om en særlig arbejdspladsvurdering
  • (ATEX APV)

Hent publikationen

Sidst opdateret 24.11.2013