Gå til indhold

Praksisundersøgelse om førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Ankestyrelsen har gennemført en ny undersøgelse af 15 kommuners praksis, når de træffer afgørelser om tildeling af førtidspension til personer med en psykisk lidelse.

Undersøgelsen omfatter 125 sager om førtidspension til personer i aldersgruppen 18-65 år med en psykisk lidelse, hvor hoveddiagnosen enten er en affektiv sindslidelse eller en nervøs eller stressrelateret tilstand. Det vil sige sygdomme, som eksempelvis angst og depression, hvor der kan være mulighed for behandling.

Hovedresultater

Undersøgelsen viser, at 84 procent af kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. Derimod ville 16 procent af kommunernes afgørelser, svarende til 20 sager, blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling, hvis de var blevet forelagt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg som klagesager. I disse sager er der ikke tilstrækkelig dokumentation for varig og væsentlig nedsat arbejdsevne. 

En sammenligning med Ankestyrelsens undersøgelse fra 2007 om førtidspension til personer med en psykisk lidelse viser, at kommunerne er blevet bedre til at behandle sager om tilkendelse af førtidspension til denne gruppe modtagere.

Tidlig indsats vigtig

Praksisundersøgelsen viser, at der i nogle af sagerne ikke er flere behandlingsmuligheder på det tidspunkt, hvor borgeren får førtidspension.

En tidligere indsats med en mere intensiv psykiatrisk behandling ville måske kunnet have ændret forløbet for nogle af disse borgerne, således de i stedet kunne have vendt tilbage til arbejdsmarkedet enten på almindelige vilkår eller i et fleksjob.

Kontrol

I 9 tilfælde har kommunerne tilkendt førtidspension med fastsættelse af kontrol. I disse sager har Ankestyrelsen vurderet, at fastsættelsen af kontrol er i strid med reglerne og styrelsens praksis. Der har i sagerne ikke været tale om alvorlige lidelser med uforudsigelige forløb, hvilket er en forudsætning for at kunne fastsætte kontrol. 

125 sager fra 15 kommuner

I praksisundersøgelsen har Ankestyrelsen foretaget en stikprøveundersøgelse af sagsbehandlingen i 125 sager fra 15 kommuner:

 • Billund
 • Fredensborg
 • Guldborgsund
 • Halsnæs
 • Helsingør
 • Holstebro
 • Ikast-Brande
 • Kalundborg
 • Langeland
 • Lyngby-Taarbæk
 • Mariager Fjord
 • Odense
 • Ringsted
 • Sorø
 • Svendborg

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring