Gå til indhold

Antallet af overnatninger på botilbud er steget

Nye tal fra Ankestyrelsen viser, at der i 2011 var 6.301 personer, som i kortere eller længere tid, tog ophold på et eller flere af landets 66 botilbud, efter servicelovens § 110. Dette er en lille stigning i forhold til året før.

Brugerne opholder sig i længere tid på botilbuddene

De seneste 5 år, er den gennemsnitlige varighed af et ophold på et botilbud steget fra 41 til 55 døgn i i perioden 2007 til 2011. Der er stor variation i antallet af overnatninger hos brugerne. 30 procent af opholdene i 2011 var af et døgns varighed, mens fx 3 procent af brugerne opholdte sig på et botilbud hele året.

Flest mænd på overførselsindkomst

Hovedparten af brugerne på botilbuddene er mænd, ca. tre fjerdedele. Mændene var i gennemsnit 43 år og kvinderne 40 år. Hovedparten af brugere var enten på kontanthjælp eller på social pension.

Flere brugere lader sig indskrive på botilbud i hovedstaden

To ud af 3 brugere af botilbud i 2011 lod sig indskrive på et botilbud i storbykommuner og København og Frederiksberg. København og Frederiksberg tegnede sig alene for 15 procent af alle indskrivninger, hvilket er en stigning i forhold til tidligere.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring