Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 02 / 2010

Lov om arbejdsmiljø

  • Sag nr. 1 Virksomhedens bedriftsområde. Sikring mod nedstyrtning i en uafskærmet lysgrav
  • Sag nr. 2 Krav om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver for 5 eller flere overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, trods hjemvisning af påbud
  • Sag nr. 3 Behandling af for sen klage på grund af manglende hjemmel – Ændring af metodepåbud
  • Sag nr. 4 Brug af indstillelige mopper og egnede tekniske hjælpemidler ved rengøring
  • Sag nr. 5 Indeklima og tilførsel af frisk luft uden generende træk

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring