Gå til indhold

Sanktioner 2 - Praksisundersøgelse om skærpet rådighedssanktion når borgeren udviser en manglende vilje til at stå til rådighed

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse, der ser nærmere på kommunernes brug af skærpet rådighedssanktion.

Ankestyrelsen har foretaget en praksisundersøgelse af 14 udvalgte kommuners praksis i 61 konkrete sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om en skærpet rådighedssanktion over for en job- eller aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager. Undersøgelsen er den anden af tre undersøgelser, der ser nærmere på kommunernes praksis efter, at reglerne om sanktioner blev lempet i 2020.

I undersøgelsen har vi særligt fokus på, om kommunerne tager de hensyn til de aktivitetsparate borgere, som også gælder for skærpet rådighedssanktion. Herunder en vurdering af om der er andre forhold end de rimelige grunde, som kan føre til, at den aktivitetsparate borger ikke skal opfylde sin rådighedsforpligtelse, og om en sanktion vil fremme den aktivitetsparate borgers rådighed. Vi ser desuden på kommunernes vurdering af borgerens manglende vilje til at stå til rådighed, hvorvidt borgeren er blevet vejledt korrekt, og om relevante forvaltningsretlige bestemmelser er blevet overholdt såsom begrundelse og sagsoplysning.

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som har bedt om undersøgelsen for at få viden om, hvordan kommunerne bruger reglerne om skærpet rådighedssanktion efter lovændringer på sanktionsområdet. Reglerne om skærpet rådighedssanktion findes i aktivlovens § 40 a, stk. 1, hvor ændringerne trådte i kraft 1. januar 2020.

Nedenfor kan du downloade publikationen. Det nederste link er til download af en handicaptilgængelig version.


Hent publikationen

Bilag:  Kommunefordelte resultater, analyseskema og principmeddelelser

Bilag: Resume af praksisundersøgelse

Download handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 11.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring