Gå til indhold

Indsatsen på åbne anbringelsessteder for børn og unge der er kriminalitetstruede eller har begået kriminalitet

Som en del af ungdomskriminalitetsreformen fra 2018 ”Aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet – Alle handlinger har konsekvenser” besluttede aftalepartierne, at indsatsen over for børn og unge, der har begået kriminalitet eller er kriminalitetstruede, og opholder sig på åbne døgninstitutioner og opholdssteder, skal afdækkes.

Ankestyrelsens undersøgelse belyser tre overordnede temaer i indsatsen på døgninstitutioner og anbringelsessteder:

  • Rammer, strukturer og pædagogiske tilgange
  • Praksis for at anmelde vold og trusler
  • Brug af sikkerhedsudstyr for at passe på børn og unge.

Undersøgelsens resultater er baseret på besøg på otte anbringelsessteder, hvor vi har interviewet unge, medarbejdere og ledere. Anbringelsesstederne er udvalgt, så der er spredning i størrelse, beliggenhed og målgruppe. Derudover har vi interviewet medarbejdere fra fire af landets fem socialtilsyn, der fører tilsyn med anbringelsesstederne.

Bred afdækning af området

Som en del af reformen blev der iværksat en række andre tiltag, der belyser samme område. Socialstyrelsen har gennemført følgende afdækninger og evalueringer:

Læringsaktiviteter

Ankestyrelsen udbyder løbende læringsteams, betalingskurser, skræddersyede læringsaktiviteter og webinarer på børneområdet som en del af styrelsens arbejde med praksiskoordinering. Du kan finde en oversigt over de aktuelle tilbud her.


Hent publikationen

Sidst opdateret 25.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring