Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 august 2012

Deltid og erstatning for tab af erhvervsevne

Højesteret afsagde den 16. august 2010 to domme, der betyder en væsentlig ændring i bedømmelsen af erstatning for tab af erhvervsevne til personer, der på skadestidspunktet arbejdede på deltid. 

Hvad sker der, når fodboldspilleren brækker benet?

Hvis fodboldspilleren er ansat på kontrakt vil skaden som udgangspunkt være dækket af arbejdsskadesikringsloven. Hvis fodboldspilleren derimod blot er medlem af den lokale idrætsforening og brækker sit ben under en kamp, vil skaden ikke være en arbejdsskade. 

Tilsyn med de adoptionsformidlende organisationer

Som led i styrelsens løbende tilsyn med de adoptionsformidlende organisationer tager Ankestyrelsens familieretsafdeling med mellemrum på tilsynsbesøg hos de adoptionsformidlende organisationer. 

Revideret forældreansvarslov skal støtte børnene bedre

Forældreansvarsloven bliver den 1. oktober 2012 ændret. Den reviderede lov skal overordnet set støtte børnene bedre i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. 

Forældreansvarsloven gøres levende

Når en lov er vedtaget, går arbejdet med at omsætte loven til det virkelige liv i gang. Ændringerne af forældreansvarsloven føres ikke kun ud i livet gennem nye bekendtgørelser og vejledninger. Der bliver tale om en helhedsorienteret tilgang, hvor bl.a. kurser og kommunikation spiller en væsentlig rolle. 

Familieretlige kurser - lige fra faderskab til indkomstopgørelse

Ankestyrelsens familieretsafdeling tilbyder en bred vifte af kurser. Kursussekretariatet blev oprettet i 2000 og har siden da vokset sig væsentligt større. 

En hjemmeside til børn og unge

I december 2011 lancerede Ankestyrelsen en ny hjemmeside målrettet børn og unge, som har en børnesag eller en underretningssag. Hjemmesiden hedder www.ung-i-ankestyrelsen.dk og henvender sig direkte til den unge med en sag i Ankestyrelsen. 

Ankestyrelsens nye sagsområder

Ny lovgivning betyder nye sagsområder for Ankestyrelsen. Ankestyrelsens brede vifte af sagsområde udvides igen. Bl.a. er Klagenævnet for Specialundervisning nu placeret i Ankestyrelsen. 

Kort Nyt fra Ankestyrelsen

Hvilke fornavne kan man tage? Færre ansøger om handicapbil. Førtidspensionsstatistik 2011. Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2011. 

Nye Principafgørelser


Ankestyrelsen har i juli udsendt Principafgørelser om blandt andet:

  • Tilbagekaldelse af godkendelsen af et opholdssted
  • Selvstændig juridisk enhed
  • Indtægter skal trækkes fra i kontanthjælp
  • Hvilken måned skal indtægter trækkes fra?
  • Kun indtægter, der udbetales efter bevillingen af kontanthjælp
  • Erstatning for tabt erhvervsevne for deltidsansatte, der kommer til skade
  • Fast aften-/nattevagt
  • Ulovbestemt genoptagelse af tidligere afgørelser

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring