Gå til indhold

Praksisundersøgelse om revalidering

Ankestyrelsen har undersøgt 142 sager om kommunernes praksis i forhold til afgørelser om afslag på revalidering og bevilling af revalidering. 

Undersøgelsen fokuserer på, om kommunernes afgørelser om afslag eller bevilling af revalidering er i overensstemmelse med lovgivning og Ankestyrelsens praksis. Det gælder især i forhold til vurderingen af personkredsen, dvs. vurderingen af begrænsningerne i arbejdsevnen. 

Kommunerne har godt styr på, hvornår en borger kan få revalidering

I alle sager om afslag er Ankestyrelsen enig i kommunernes afgørelse. Ankestyrelsen er enig i 89 procent af sagerne, hvor kommunerne har bevilget revalidering.

Revalidering skal genetablere borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet

Kommunerne bevilger hyppigst revalidering til borgere på offentlig forsørgelse, der har modtaget tilbud om erhvervsrettede aktiviteter, og som kommunen fortsat vurderer ikke kan klare sig selv. 

Omvendt giver kommunerne ofte afslag til personer, der enten er i job eller uddannelse eller står til rådighed for arbejdsmarkedet på lige fod med øvrige arbejdssøgende. 

Grundig ressourceprofil er vigtig

Ankestyrelsens undersøgelse viser, at der er en klar sammenhæng mellem det forhold, at kommunen har udarbejdet en fyldestgørende ressourceprofil for borgeren, og sandsynligheden for at kommunen har truffet en korrekt afgørelse. I blot 6 procent af sagerne om bevilling har Ankestyrelsen bemærkninger til ressourceprofilen. I alle disse sager vurderer Ankestyrelsen samtidig, at afgørelsen ikke har været korrekt. 

15 kommuner er vurderet i denne praksisundersøgelse. Der indgår 142 sager i undersøgelsen:

 • Guldborgsund
 • Ringsted
 • Struer
 • Svendborg
 • Morsø
 • Halsnæs
 • Lyngby-Taarbæk
 • Lejre
 • Viborg
 • Holstebro
 • Odense
 • Langeland
 • Gentofte
 • Egedal
 • Mariager Fjord

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring