Gå til indhold

Udviklingen i alder og ventetider for internationale adoptioner 2018-2020

Adoptionsnævnet foretager en gang årligt en statistisk opgørelse over udviklingen i adoptanternes alder ved godkendelse og på tidspunktet, hvor barnet kom til adoptivfamilien. Det samme gælder i forhold til barnets alder, hvor nævnet udarbejder statistik om barnets alder på tidspunktet, hvor det kom til adoptivfamilien via international adoption. Adoptionsnævnets sekretariat har i 2021 modtaget oplysninger vedrørende alle, der i 2020 har hjemtaget et barn fra udlandet gennem Danish International Adoption, DIA.

Sidst opdateret 25.04.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring