Gå til indhold

Revurdering og anvendelse af forlængelsesreglerne i sygedagpenge

En undersøgelse af 13 kommuners praksis.

Ankestyrelsen har undersøgt 13 kommuners praksis om anvendelse af forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven § 27, stk. 1, nr. 2 og 3 og overgang til jobafklaringsforløb ved revurderingstidspunktet.

Formålet med praksisundersøgelsen er at belyse, hvordan kommunerne bruger forlængelsesreglerne ved revurderingstidspunktet. Det har betydning for, om den enkelte borger kan få forlænget sygedagpengeperioden, eller om borgeren i stedet vurderes til at have ret til et jobafklaringsforløb.

Undersøgelsen viser, at kommunerne i 81 ud af 127 sager har afgjort sagerne i overensstemmelse med regler og praksis. De resterende sager er ikke i overensstemmelse med regler og praksis og ville være blevet ændret eller hjemvist, hvis det havde været klagesager.

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre praksisundersøgelsen.


Hent publikationen

Bilagsrapport_Revurdering og anvendelse af forlængelsesreglerne i sygedagpenge

Sidst opdateret 13.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring