Gå til indhold

Praksisundersøgelse af Udbetaling Danmarks genvurdering af afgørelser om frister på barselsdagpengeområdet

Ankestyrelsen har undersøgt styrker og udfordringer i Udbetaling Danmarks sagsbehandling på barselsdagpengeområdet.

Undersøgelsen fokuserer på remonstrationssager.  Det vil sige sager, hvor Udbetaling Danmark i første omgang har givet afslag til borger eller arbejdsgiver med henvisning til, at anmeldelses-  eller ansøgningsfristen er overskredet, men hvor Udbetaling Danmark selv ændrer afgørelsen på baggrund af klage fra borger eller arbejdsgiver, uden at der foreligger nye oplysninger. 

I undersøgelsen ser vi på, hvilke udfordringer der er i Udbetaling Danmarks oprindelige afgørelser i sager om frister på barselsdagpengeområdet, som Udbetaling Danmark selv har genvurderet og ændret på baggrund af en klage fra borger eller arbejdsgiver. Vi ser også på, om vi er enige i den afgørelse, som Udbetaling Danmark er kommet frem til i forbindelse med genvurderingen af sagerne. Endelig fokuserer vi i undersøgelsen på, hvilke dispensationsmuligheder Udbetaling Danmark gør brug af, og om de gør det korrekt.

Undersøgelsen er bestilt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og er baseret på en juridisk gennemgang af 30 sager.  

Nedenfor kan du downloade publikationen. Det nederste link er til download af en handicaptilgængelig version.


Hent publikationen

Du kan downloade resuméet for undersøgelsen her og bilagsrapporten her.

Download handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 19.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring