Gå til indhold

Årsstatistik 2014: Støtte til køb af handicapbil

I 2014 søgte syv procent færre om støtte til køb af en handicapbil end i 2013. Det viser Ankestyrelsens årsstatistik for 2014.

Færre søgte om støtte til handicapbiler i 2014

Syv procent færre søgte om støtte til køb af en handicapbil i 2014 end i 2013. Samtidig er antallet af bevillinger faldet med fem procent. Det viser Ankestyrelsens bilstatistik for 2014. 

Statistikken over antallet af afgørelser om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 viser, at:

  • der er sket et fald på 7 procent i antallet af ansøgninger. Fra 2.823 ansøgninger i 2013 til 2.634 ansøgninger i 2014.
  • der har været et fald i antallet af bevillinger med 5 procent, fra 1.677 i 2013 til 1.598 i 2014.  
  • i 2014 fik 1.598 bevilget en handicapbil, hvoraf 1.007 var genbevilling af ny bil.
  • Hovedparten af bevillingerne bliver givet til trivselsbiler.

Stigende sagsbehandlingstid

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for førstegangsansøgninger for alle kommuner er steget med 0,7 uger fra 2013 til 2014. I 2013 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 32,7 uger, mens den var steget til 33,4 uger i 2014. I ansøgninger om genbevilling er sagsbehandlingstiden steget med 2,1 uge – 28,2 i 2013 til 30,3 uger i 2014.

Store kommunale forskelle på tildeling af handicapbiler

Antallet af bevillinger svinger fra kommune til kommune, fra 0,5 biler i Københavns kommune til 6,9 i Faaborg- Midtfyn kommune pr 10.000 indbyggere. Forskellene skal dog ses i lyset af muligheden for offentlig persontransport og kommunale ordninger.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring