Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle 2011-2012

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af kommunernes indsats over for børn og unge, der mistænkes for kriminalitet.

Ankestyrelsen har gennemgået en stikprøve på i alt 300 sager. I rapporten tegnes et billede af de børn og unge, sagerne omhandler, ligesom kommunernes sagsbehandling, herunder den indledende sagsbehandling og reaktion, gennemgås.  


Hent publikationen

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17.11.2020

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring