Gå til indhold

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle 2011-2012

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af kommunernes indsats over for børn og unge, der mistænkes for kriminalitet.

Ankestyrelsen har gennemgået en stikprøve på i alt 300 sager. I rapporten tegnes et billede af de børn og unge, sagerne omhandler, ligesom kommunernes sagsbehandling, herunder den indledende sagsbehandling og reaktion, gennemgås.  


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring