Gå til indhold

Tendenser for førtidspensioner 2014:4

Lidt flere fik førtidspension i sidste kvartal af 2014.

Siden 3. kvartal 2013 har der været en lille stigning i antallet af borgere, der får tilkendt førtidspension. Det viser Ankestyrelsens nye kvartalsstatistik.

I 4. kvartal 2014 fik 1.556 borgere tilkendt førtidspension. Antallet af tilkendelser har været svagt stigende siden 3. kvartal 2013, hvor 1.090 borgere fik tilkendt førtidspension. Antallet af tilkendelser er dog stadig  en del under niveauet fra før reformen af førtidspensionsreglerne. Reformen trådte i kraft den 1. januar 2013.

Flere klager over afgørelser om sygdomme i bevægeapparatet

16 procent af afgørelserne om førtidspension i kommunerne handlede i 2014 om borgere med en sygdom i bevægeapparatet.

Andelen var noget større, når det gjaldt klagerne til Ankestyrelsen. 29 procent af klagerne handlede om afgørelser om førtidspension til borgere med en bevægeapparatsygdom.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring