Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 05 / 2010

Lov om arbejdsmiljø

  • Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø
  • Sag nr. 2 Krav om at imødegå belastning ved løft af autohjul til og fra lagerreol samt brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver
  • Sag nr. 3 Krav om at ansatte i slagteri ikke må udsættes for utilfredsstillende akustiske forhold
  • Sag nr. 4 Belastende arbejdsstillinger ved højtryksspuling af skibe skal undgås
  • Sag nr. 5 Afslag på ansøgning om generel dispensation fra reglerne om unges arbejde med stoffer og materialer på produktionsskoler
  • Sag nr. 6 Hjemvisning af påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver på grund af uklarhed om rette modtager af påbud

Lov om røgfri miljøer

  • Sag nr. 1 Forbud mod rygning i fælles opholdsrum på et bo - og behandlingstilbud

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring