Gå til indhold

Uledsagede mindreårige flygtninge i kommunerne

Antallet af uledsagede mindreårige flygtninge i Danmark har de seneste år været stigende. I 2009 fik 114 uledsagede mindreårige opholdstilladelse. I 2008 lå antallet på 45. 

I foråret 2010 gennemførte Ankestyrelsen en undersøgelse for Integrationsministeriet om uledsagede mindreårige flygtninge. Undersøgelsen bygger på interview med otte kommuner og otte unge, der var uledsagede mindreårige, da de kom til kommunerne. 

Gode erfaringer og udfordringer

Undersøgelsen afdækker kommunernes gode erfaringer samt udfordringer med modtagelse af og indsatsen over for uledsagede mindreårige. Sammen med de unges perspektiv bidrager undersøgelsen med ny viden og erfaringer, som kan være til gavn for nye og erfarne modtagerkommuner, myndigheder med flere. 

I undersøgelsen fortæller kommunerne blandt andet, at:

  • de har succes med bofællesskaber
  • de unge har brug for hurtig og målrettet danskundervisning 
  • psykiske problemer hos de unge kræver særlige tilbud

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring