Gå til indhold

Rapport om regler og rammer på de sikrede døgninstitutioner

Her kan du læse rapport om regler og rammer på de sikrede døgninstitutioner - Undersøgelse af reformen af indsatsen mod ungdomskriminalitet.

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan de sikrede døgninstitutioner arbejder med en række værktøjer, der har til formål at skærpe sikkerheden og skabe ensartede rammer og regler og på tværs af institutionerne.

I undersøgelsen ser vi nærmere på, hvordan institutionerne arbejder med:
• Obligatorisk fastsættelse af husorden og reaktioner på overtrædelser af husordenen
• Begrænsning af telefonsamtaler og anden elektronisk kommunikation
• Udvidet adgang til kropsvisitation
• Obligatorisk TV-overvågning af indendørs fællesarealer
• Obligatorisk opsætning af døralarmer ved de unges værelsesdøre.

Undersøgelsen handler også om, hvilke fordele og ulemper institutionerne oplever, at der er forbundet med brugen af værktøjerne.

De sikrede døgninstitutioner fik henholdsvis mulighed for eller pligt til at bruge værktøjerne efter en ændring af Lov om voksenansvar, som fulgte af ”Aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet – Alle handlinger har konsekvenser”.
Undersøgelsen er baseret på interviews med ledere, medarbejdere og unge anbragt gennem ungdomskriminalitetsnævnene på alle landets sikrede døgninstitutioner. Vi har også interviewet repræsentanter fra institutionernes driftsherrer. Det vil sige regionerne og en enkelt kommune.
Undersøgelsen er bestilt af Social- og Ældreministeriet og indgår i en større evaluering af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Nedenfor kan du downloade publikationen. Det nederste link er til download af en handicaptilgængelig version.


Hent publikationen

Download handicaptilgængelig version.

Sidst opdateret 23.11.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring