Gå til indhold

Indkomst og egenbetaling blandt unge i efterværn - en kortlægning

Ankestyrelsen og Børne- og Socialministeriet har gennemført en undersøgelse af indkomst og egenbetaling blandt unge i efterværn på et anbringelsessted.

Undersøgelsens resultater indgår i den samlede afdækning af efterværnsområdet, som blev udgivet af Socialstyrelsen i september 2017, og herunder "Efterværn og den gode overgang til voksenlivet – Undersøgelse af efterværnsområdet i Danmark".

Resultaterne indgår også i Børne- og Socialministeriets dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte om adgangen til SU for unge i efterværn under uddannelse.

Formålet med undersøgelsen er at belyse,:

  • hvor stor en andel blandt unge i efterværn, der er under uddannelse
  • indtægtsgrundlaget blandt unge i efterværn, særligt fra erhvervsarbejde, kontanthjælp og SU
  • i hvilken grad kommunerne træffer afgørelse om egenbetaling, herunder beløbets størrelse.

Hent publikationen

Sidst opdateret 13.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring