Gå til indhold

Undersøgelse af børn og unges perspektiver på rømning fra anbringelsessteder

Ankestyrelsen har undersøgt, hvorfor børn og unge rømmer fra anbringelsessteder. At et barn eller en ung rømmer fra sit anbringelsessted betyder, at barnet eller den unge forlader anbringelsesstedet uden aftale og uden hensigt om at komme tilbage.

I undersøgelsen belyser vi, hvilke årsager, der kan være til, at børn eller unge vælger at rømme fra åbne døgninstitutioner eller opholdssteder. Vi belyser også, hvordan et hændelsesforløb kan se ud op til, under og efter barnet eller den unge har rømmet.

Undersøgelsen er baseret på 10 interview med unge anbragt uden for hjemmet i alderen 15 til 17 år, der alle har rømmet én eller flere gange fra åbne døgninstitutioner eller opholdssteder. Derudover bygger undersøgelsen på en kvalitativ gennemgang af ni sager, der vedrører børn og unge i alderen 11-17 år, som har rømmet én eller flere gange fra et anbringelsessted.

Undersøgelsen er bestilt af Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Hent handicaptilgængelig rapport


Hent publikationen

Sidst opdateret 07.06.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring