Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 2/2012

Lov om arbejdsmiljø

  • Sag nr. 1 Påbud om manuel håndtering af kasser med frugt og grønt
  • Sag nr. 2 Påbud om at sikre, at arbejde med bowlingmaskiner kan udføres forsvarligt
  • Sag nr. 3 Afslag på dispensation fra krav om brug af luftforsynet åndedrætsværn
  • Sag nr. 4 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af mejerikasser i kølerum
  • Sag nr. 5 Hjemvisning af påbud om at sikre ansatte mod sundhedsskadelige belastninger ved arbejde i en udgangskasse
  • Sag nr. 6 Påbud om straks at planlægge og tilrettelægge varekørsel forsvarligt under hensyn til tidspres
  • Sag nr. 7 Påbud om at indrette en skærmarbejdsplads ergonomisk fuldt forsvarligt
  • Sag nr. 8 Påbud om straks at sikre, at arbejdet med en båndsav til opskæring af kød kan
  • ske sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring