Gå til indhold

Kommunernes perspektiv på støtten til frivillige foreninger

Ankestyrelsen har udarbejdet en kvalitativ temaanalyse for Socialministeriet af det frivillige sociale arbejde efter servicelovens § 18. Temaanalysen er en del af § 18-redegørelsen, som også er udarbejdet af Ankestyrelsen for Socialministeriet. 

Temaanalysen er baseret på interview med syv kommuner og viser, at det frivillige sociale område har en ressourcemæssig høj prioritering i kommunerne. 

Derudover viser analysen:

  • Ifølge kommunerne er der en klar kobling mellem dokumentation og kvalitetsudvikling
  • Kommunerne er enige om, at det kan betale sig at formalisere frivilligområdet
  • Kommunerne anvender flere midler på frivillige socialt arbejde, end de indberetter

Kommunerne giver i analysen fem bud på at opkvalificere samarbejdet mellem det offentlige og den frivillige verden.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring