Gå til indhold

Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse

Rapporten "Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse” har til formål at give nye og forbedrede metoder til at afdække diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse

Rapporten har til formål at give nye og forbedrede metoder til at afdække diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse. Dette sker på baggrund af et litteraturstudie, som omfatter lovgivningen på området samt erfaringer fra dansk og international forskning.

Herefter udarbejdes en begrebsafklaring af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse. I denne forbindelse udarbejdes en redegørelse for hidtil anvendte metoder til måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse. Formålet er at belyse særlige metodiske problematikker og lede frem til overvejelser omkring nye metoder til måling af denne form for diskrimination.

Dernæst er der udviklet valide spørgsmål til måling af oplevet diskrimination, der kan anvendes i forbindelse med interview- og spørgeskemaundersøgelser.

Den sidste del af rapporten består i en udvikling af et idékatalog med oplæg til alternative metoder til måling af faktisk diskrimination på forskellige områder som arbejde, uddannelse, offentlige myndigheder, det offentlige rum samt kultur og fritid.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring