Gå til indhold

Pædagogisk praksis på de sikrede døgninstitutioner

Ankestyrelsen har besøgt de otte sikrede døgninstitutioner for at undersøge den pædagogiske praksis i arbejdet med de unge, der er anbragt på institutionerne.

Børne-og Socialministeriet har bedt Ankestyrelsen om at kortlægge de sikrede døgninstitutioners socialpædagogiske arbejde med børn og unge. Rapporten skal indgå i Børne- og Socialministeriets løbende arbejde med at forbedre og målrette lovgivningen og indsatsen på området for udsatte børn og unge.

Undersøgelsen har særlig fokus på:

  • Den socialpædagogiske praksis, som ledere og pædagogisk personale udøver i hverdagen på de sikrede døgninstitutioner
  • Eventuel differentiering af indsatsen på baggrund af anbringelsesgrundlag
  • Betydning af de fysiske rammer for det socialpædagogiske arbejde.

Rapporten er baseret på interview med ledere, medarbejdere og unge på alle otte sikrede døgninstitutioner i Danmark. Der er i alt interviewet 18 unge, som er anbragt på en sikret døgninstitution.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring