Internationale adoptioner. Tilfredshedsundersøgelse

Familiestyrelsens har gennemført en undersøgelse af, hvordan de adoptanter, som hjemtog et barn fra udlandet i 2010, oplevede hjemtagelsen.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 06/03 2014

Sidst opdateret 06/03 2014

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring