Gå til indhold

Ankestyrelsens bidrag til opfølgning af Barnets Reform

Social- og Integrationsministeriet (i dag Social-, Børne- og Integrationsministeriet) og KL har bedt Ankestyrelsen og Socialstyrelsen om at bidrage med datagrundlag for at kunne følge op på dele af de lovændringer, som trådte i kraft med Barnets Reform 1. januar 2011.

Fokus for dataindsamlingen

Ankestyrelsen har via sagsgennemgang af konkrete sager, en landsdækkendes spørgeskemaundersøgelse og udtræk fra Ankestyrelsens Anbringelsesstatistik blandt andet undersøgt følgende områder: 

  • Handleplaners fokus på mål for unges forberedelse til voksenlivet
  • Børnesamtale inden afgørelse om foranstaltning
  • Tilbud til anbragte børn om støtteperson fra netværket
  • Kontaktperson til unge, som har været anbragt uden samtykke op til det 18. år
  • Udvikling i underretninger til kommunerne

Data er samlet i et notat, som kan downloades i øverste højre hjørne.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 24.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring