Gå til indhold

Kommunernes brug af servicelovens §§ 82 a-c

Ankestyrelsen har undersøgt implementeringen af servicelovens §§ 82 a-c i kommunerne. Bestemmelserne giver mulighed for at yde forebyggende hjælp og støtte til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Undersøgelsen belyser blandt andet, hvordan kommunerne benytter den forholdsvist nye lovgivning, og om de oplever, at lovgivningen virker efter hensigten

Baggrunden for undersøgelsen er en revision af servicelovens voksenbestemmelser, som betyder, at kommunerne siden 1. januar 2018 kan bevilge forebyggende hjælp og støtte til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller sociale problemer, og til personer der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Indenrigsministeriet og belyser:

  • I hvilket omfang kommunerne skønner, at de bruger bestemmelserne.
  • Hvordan kommunerne bruger bestemmelserne.
  • Til hvilket formål og hvilken personkreds kommunerne bruger bestemmelserne.
  • Hvordan kommunerne visiterer og udreder borgerne til bestemmelserne.
  • Hvorvidt kommunerne oplever, at de kan bruge bestemmelserne efter hensigten, som den er beskrevet i serviceloven.
  • Hvad kommunerne registrerer elektronisk om de personer, som modtager indsatser efter bestemmelserne, og hvilke systemer de registrerer i.

Undersøgelsens resultater er baseret på 92 kommuners besvarelse af et spørgeskema og kvalitative interview med ledere og sagsbehandlere i syv kommuner.


Hent publikationen

Sidst opdateret 13.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring