Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 2/2013

Lov om arbejdsmiljø og Lov om røgfri miljøer 

  • Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om at sikre den fornødne instruktion og oplæring, samt føre tilsyn med ansatte i udgravning
  • Sag nr. 2 Afslag på ansøgning om dispensation fra reglerne om krav om uddannelse ved svejsning 
  • Sag nr. 3 Hjemvisning af påbud om at anvende effektiv procesudsugning ved spartelarbejde i en slibehal 
  • Sag nr. 4 Ophævelse af påbud om, at der ikke må ryges indendørs i et hotels receptions – og restaurationslokale

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring