Gå til indhold

Ankestyrelsens årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg 2023

Dette er Ankestyrelsens tiende årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg. Redegørelsen giver et samlet overblik over Ankestyrelsens praksiskoordinering og sagsbehandling i 2023.

Ankestyrelsen har i 2023 arbejdet med en række nye praksiskoordinerende aktiviteter, heriblandt en lang række retssikkerhedsinitiativer, som har haft til formål at styrke borgernes retssikkerhed på børne- og voksenhandicapområdet, samt en række aktiviteter rettet mod ledere og medarbejdere i kommunerne, hvis sigte har været at udstyre kommunerne med nødvendig viden og værktøjer til at omstille sig til barnets lov, som er det nye lovgrundlag på børneområdet. Førstnævnte initiativer blev finansieret gennem reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet (SSA-reserven).

Nedenfor kan du downloade publikationen. Det nederste link er til download af en handicaptilgængelig version.


Hent publikationen

Download handicaptilgængelig rapport

Sidst opdateret 11.06.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring