Gå til indhold

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle 2010-2011

Ankestyrelsen har gennemgået en stikprøve på 300 sager om unge, som er mistænkt for at have begået kriminalitet. Rapporten tegner et billede af de børn og unge, sagerne omhandler, ligesom kommunernes sagsbehandling, herunder den indledende sagsbehandling og reaktion, gennemgås.

Halvdelen af sagerne er fyldestgørende

Samlet set vurderer Ankestyrelsen, at lovgivningen på området er fyldestgørende overholdt i 52 procent af sagerne. Lidt under halvdelen af sagerne er dermed ikke

behandlet i overensstemmelse med reglerne. Af de undersøgte sager har Ankestyrelsen besluttet at mødebehandle 14 sager.

De hyppigste årsager til, at afgørelserne vurderes ikke at være i overensstemmelse med lovgivningen er:

  • at reglerne om udarbejdelse af en foreløbig handleplan ikke er overholdt, herunder at 7-dages fristen ikke er overholdt
  • at reglerne om udarbejdelse af en kriminalitetshandleplan ikke er overholdt
  • at kommunen burde have reageret på tidligere underretninger
  • at kommunen burde have iværksat foranstaltninger tidligere

Opgave er led i sikring af konsekvent kommunal indsats

Ved satspuljeforhandlingerne i 2009 blev afsat midler til, at der over en 3årig periode skal ske en særlig intens opfølgning og kvalitetssikring af kommunernes indsats over for børn og unge, der mistænkes for at have begået kriminalitet. Det betyder blandt andet, at Ankestyrelsen i perioden årligt skal gennemgå 300 sager, hvor politiet har underrettet de kommunale myndigheder om, at en ung er mistænkt for kriminalitet. Dette den første rapport, som dækker perioden 1. juli 2010 til 1. juli 2011.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring