Gå til indhold

Kommunernes vejledningspligt over for børn og unge i udsatte positioner og deres forældre

Retssikkerhedsenheden i Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes vejledning af børn og unge i udsatte positioner og deres forældre.

Undersøgelsen handler om:

 • Hvordan kommuner varetager vejledningspligten over for børn og unge i udsatte positioner og deres forældre.
 • Hvordan kommuner, børn og unge og forældre oplever vejledningen.
 • Eksempler på gode erfaringer og udfordringer i forhold til vejledningen, som kommuner, børn og unge og forældre oplever.

Undersøgelsen er baseret på interview med:

 • 16 anbragte unge i alderen 14-17 år. De unge var på interviewtidspunktet alle anbragt på en institution eller et opholdssted.
 • 11 forældre til anbragte børn og unge.
 • Sagsbehandlere i fem kommuner.

Derudover har centrale aktører på området bidraget til at kvalificere undersøgelsen.

Undersøgelsen viser, at:

 • der er mange andre fagpersoner end den kommunale sagsbehandler, der vejleder børn, unge og forældre om deres rettigheder, støttemuligheder og processen omkring at have en sag i en kommune.
 • de interviewede sagsbehandlere er meget optaget af at tilpasse vejledningen til barnet/den unges og forældrenes forudsætninger gennem deres sprog, gentagelser og ved at spørge ind til deres forståelse af vejledningen.
 • de interviewede forældre og unge ikke altid oplever at få tilstrækkelig vejledning.

Undersøgelsen er bestilt af medlemmerne af Det rådgivende organ, som består af repræsentanter fra:

 • Kommunernes Landsforening
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Danske Handicaporganisationer
 • Børnerådet
 • JUSTITIA
 • Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
 • Institut for Menneskerettigheder
 • Rådet for Socialt Udsatte

Retssikkerhedsenheden har i alt lavet tre undersøgelser om kommunernes vejledningspligt. De to øvrige undersøgelser handler om vejledningspligten over for voksne i udsatte positioner og voksne med funktionsnedsættelse. Du kan læse dem her.

Ankestyrelsen har tidligere udarbejdet en vejledning om afgørelsesbegrebet. Den skal hjælpe sagsbehandlere i kommunerne med at skelne imellem afgørelser, procesledende beslutninger og faktisk forvaltningsvirksomhed. Den kan dermed også hjælpe med at vurdere, hvornår en borger skal have klagevejledning. Vejledningen kan findes her.


Hent publikationen

Sidst opdateret 09.12.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring