Gå til indhold

Undersøgelser fra retssikkerhedsenheden

2023 Handicap, Børn og unge, Anbringelse, Hjemløshed, Udsatte voksne, Handicap børn, Retssikkerhedsenheden, Social

Retssikkerhedsenhedens undersøgelse om kommunernes arbejde med retssikkerhed på socialområdet

2023 Handicap, Familie, Handicap børn, Retssikkerhedsenheden, Social

Sektoransvarsprincippet ved problematisk skolefravær hos børn med handicap

2022 Retssikkerhedsenheden, Handicap

Sagsbehandlingstid på voksenhandicapområdet

2021 Retssikkerhedsenheden, Hjemløshed, Udsatte voksne

Kommunernes vejledningspligt over for voksne i udsatte positioner

2021 Retssikkerhedsenheden, Anbringelse, Børn og unge

Udfordringer og mønstre i sager om anbringelse af børn og unge uden samtykke

Sidst opdateret 21.01.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring