Gå til indhold

Sagsbehandlingstid på voksenhandicapområdet

Retssikkerhedsenheden har undersøgt sagsbehandlingstiden på tværs af kommune og Ankestyrelsen

Undersøgelsen handler om sagsbehandlingstiden på fire bestemmelser på voksenhandicapområdet:

 • Kontant tilskud efter servicelovens § 95
 • Borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96
 • Hjælpemidler efter servicelovens § 112
 • Forbrugsgoder efter servicelovens § 113

Formålet med undersøgelsen er at afdække længden af den samlede sagsbehandlingstid på tværs af kommunen og Ankestyrelsen. Det gøres primært ved se på udvalgte sager på handicapområdet. Det er også formålet at belyse, hvilke forhold i sagsbehandlingen som kan medvirke til at forlænge eller nedbringe sagsbehandlingstiden.
Undersøgelsen giver eksempler på sagers forløb fra det tidspunkt, hvor borgeren ansøger om støtte hos kommunen, til der foreligger en endelig afgørelse, og belyser årsagerne til sagsbehandlingstiden på de enkelte sagsskridt inden for de konkrete sager.

Undersøgelsen er baseret på:

 • Gennemgang af 39 sager fordelt på §§ 95, 96, 112 og 113
 • Interview med ledere og medarbejdere fra otte kommuner
 • Ledere og medarbejdere i Ankestyrelsen
 • Data fra Ankestyrelsens talportal og sagsbehandlingssystem

Undersøgelsen er bestilt af medlemmerne af Det rådgivende organ, som består af repræsentanter fra:

 • Kommunernes Landsforening
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Danske Handicaporganisationer
 • Børnerådet
 • JUSTITIA
 • Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
 • Institut for Menneskerettigheder
 • Rådet for Socialt Udsatte

Hent publikationen

Bilag: Sagsbehandlingstid på voksenhandicapområdet

Sidst opdateret 06.07.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring