Gå til indhold

Udfordringer og mønstre i sager om anbringelse af børn og unge uden samtykke

Retssikkerhedsenheden har gennemgået konkrete afgørelser om anbringelse af børn og unge uden samtykke.

Undersøgelsen er bestilt af aftalepartierne ved udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023.

Undersøgelsen belyser:

  • Årsager til at Ankestyrelsen ophæver kommunernes afgørelser om anbringelse af børn og unge uden samtykke
  • Mønstre og kendetegn i sager om anbringelse af børn og unge uden samtykke

Undersøgelsen er baseret på et dataudtræk af alle klagesager om anbringelse uden samtykke behandlet i Ankestyrelsen i 2018. En del af sagerne er blevet udvalgt til sagsgennemgang for at belyse mønstre og udfordringer. Det drejer sig om 70 konkrete klagesager om anbringelse uden samtykke. Her indgår både sager behandlet efter SEL § 58 og sager om formandsafgørelser efter SEL § 75.


Hent publikationen

Sidst opdateret 21.01.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring