Gå til indhold

I 3 ud af 4 kommuner inddrages lægekonsulenten altid i sager om førtidspension

Ankestyrelsen har i en ny velfærdsundersøgelse undersøgt kommunernes brug af lægekonsulenter i sager om sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

Velfærdsundersøgelsen viser, at sagstypen er afgørende for, om lægekonsulenten altid inddrages i sagen. I 74 procent af landets kommuner inddrages lægekonsulenten altid i sager om førtidspension. Så godt som alle kommuner inddrager altid eller ofte lægekonsulenten forud for afgørelsen i de tre sagstyper. 

Siden 2006 er der sket et fald i brugen af lægekonsulenter, når der er uklarhed om diagnosen

Velfærdsundersøgelsen sammenlignes på udvalgte områder med en tilsvarende undersøgelse fra 2006 om kommunernes brug af lægekonsulenten. Der er kun få markante ændringer i kommunernes brug af lægekonsulenter siden 2006. Men når lægekonsulenten er inddraget i sager, så blev lægekonsulenten i 2006 altid inddraget i 70 procent af kommunerne, når der var uklarhed om diagnosen. I 2011 inddrager 54 procent af kommunerne altid lægekonsulenten, når der er uklarhed om diagnosen.

Undersøgelsen viser også at:

  • når kommunen indhenter udtalelse fra lægekonsulenten, er det halvdelen af landets kommuner, der orienterer borgeren herom.
  • omkring halvdelen af kommunerne har mindst en lægekonsulent ansat, der er speciallæge. 44 procent af kommunerne har mindst en lægekonsulent ansat med en faglig baggrund som praktiserende læge. 
  • når lægekonsulenten er inddraget i en konkret sag, så er kerneopgaven i stort set alle kommuner afklaring af andre lægers udtalelser.
  • i 2011 anvender 50 procent af kommunerne egne nedskrevne retningslinjer, mens det i 2006 var 30 procent. 
  • hovedparten af kommunerne informerer borgeren, der har en aktuel sag, om lægekonsulentens rolle.

Baggrund for velfærdsundersøgelsen

Beskæftigelsesministeren har i juni 2011 igangsat fire initiativer som følge af en række sager i medierne om kommunernes brug af lægekonsulenter. Et af initiativerne er denne undersøgelse, som Pensionsstyrelsen har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre.

Velfærdsundersøgelsens metode

Undersøgelsen er gennemført som spørgeskemaundersøgelse i alle landets kommuner. På udvalgte områder følger denne undersøgelse op på resultaterne fra Ankestyrelsens undersøgelse 2006 om lægekonsulentens rolle i den beskæftigelsesrettede indsats, som blev offentliggjort i 2007. 

Kommende velfærdsundersøgelse om lægekonsulenternes arbejde

Ankestyrelsen gennemfører også, som led i de fire initiativer, en undersøgelse af lægekonsulenternes arbejde. Her vil best practise og kommunernes udfordringer blive beskrevet gennem 36 konkrete kommunale sager og gennem 3 kvalitative interviews. Undersøgelsen forventes offentliggjort i foråret 2012.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring